เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
 

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้รับบริจาค
สำหรับหน่วยรับบริจาค
รู้จัก e-donation
บริจาคผ่าน QR Code
คำถาม-คำตอบ
คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) Version 3
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านสิทธิประโยชน์ : โทร. 0-2272-8646,0-2272-8634
ด้านระบบงาน : โทร. 0-2272-8726
itp.it@rd.go.th

 
line line line line line


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161